Spor Hukuku Enstitüsü

Haberler
Sporda Yeni Yasalar PDF Yazdır e-Posta

TBMM tarafından 23. Yasama dönemi sonlanmadan önce, sporda üç yeni yasa kabul edildi. Bunlar sırası ile 6214, 6215 ve 6222 sayılı Kanun’lardır.
Bu Kanunların konuları ise:

  1. Anayasa Mahkemesi’nce, Tahkim Kurulu kararlarının kesinliğine dair 3289 sayılı Kanundaki hükmün  iptal edilmesi ve bu iptalin 19 Mart 2011’de yürürlüğe girmesi ile doğabilecek kaosu önlemek için, Anayasa’nın 59. Maddesine bu konuda 6214 sayılı ve 17.3.2011 tarihli Kanun ile yeni bir fıkra eklenmiştir.
    6214 sayılı “TC Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  metni için tıklayınız.

  2. Yine Anayasa Mahkemesi’nce 3289 sayılı GSGM Kanunu’nun Ek 9. Maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması ve bu iptalin 19 Mart 2011’de yürürlüğe girmesi ile oluşacak hukuki boşluğu önlemek amacı ile TBMM,  6215 sayılı ve 29.3.2011 tarihli “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, başka Kanunlara da yeni ilaveler getirmesi yanında: 10,11 ve 12. Maddeleri ile 3289 sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesine bir dizi yeni hüküm eklemiş, ayrıca  bu Kanun’a, 11. Maddesi ile “Ek madde 9/A”sini ve 12. Maddesi ile de “Geçici madde 11”i ilave etmiştir.
    6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3289 sayılı Kanun’a ilave ettiği maddeler metni için tıklayınız.
  3. 28.4.2004 tarihli ve 5149 sayılı “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun”un uygulamasında karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklarını düzeltmek amacı ile bu Kanun’u  hemen tümden değiştiren 6222 sayılı ve 31.3.2011 tarihli yeni “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kabul edilmiştir.
    6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun”  metni için tıklayınız.
 
TBMM Komisyon Raporu PDF Yazdır e-Posta

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

TBMM Spor Araşırma Komisyonu çalışmalarını bitirerek Rapor’unu yayınlamıştır. Dikkate ve takdire değer, akademik nitelikteki bu Rapor’u, sizlere erişim kolaylığı sağlamak için, Sitemizde de yayınlamayı faydalı bulduk. Bir ders kitabı kadar yararlı olacağına  ve spor hukuku bilgilerinizin önemli bir kısmını güncelleyerek katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu Rapor’dan birçok makale üretilebileceği kanaatımızı da sizlerle paylaşmak isteriz. Diğer yandan, Rapor sonunda verilen KAYNAKÇA çok geniş ve bilhassa, belirtilen bütün kaynakların TBMM Kütüphanesi’nde bulunuyor olması bakımından spor hukuku alanında ödev hazırlayan, araştırma yapan veya yüksek lisans tezi yazanlar için yararlanılabilecek çok kıymetli bir erişim kaynağı oluşturmaktadır. (Edindiğimiz bilgiye göre, TBMM Kütüphanesinden  Sayın Milletvekilleri ve Meclis çalışanları dışındaki vatandaşlarımızın da yararlanma imkânı bulunmaktadır).

İyi okumalar dileriz…


TBMM Spor Araştırma Komisyonu Raporu’nun tamamına erişim için tıklayınız...

 
I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi PDF Yazdır e-Posta

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ
“KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR”

Spor ekonomisi ile yönetimi alanının günümüz küresel ekonomisinde oynadığı etkin rolün giderek artması ve bu nedenle spor yönetiminde etkin ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesinin gerektiği düşüncesinden hareketle, 12-15.Ekim.2011 tarihlerinde İzmir’de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu işbirliği ile düzenlenecek olan “I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi”ne ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Devamını oku...
 
TBMM Spor Komisyonu'na Sunduğumuz SHED Raporu ve TBMM Sporda Şiddet Meclis Araştırma Komisyonu'na Sunumu PDF Yazdır e-Posta


TBMM Spor Komisyonu'na Sunduğumuz SHED Raporu


TBMM Sporda Şiddet Meclis Araştırma Komisyonu'na Sunumu

 
CAS’da yeni dönem: 2011 – 2014 PDF Yazdır e-Posta

Av. Kısmet Erkiner ve Av. Türker Arslan yeniden seçildiler.

1984 yılında kurulmuş olan CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) hakemliğine “Av. Kısmet Erkiner  ilk kez 2003 yılında (özel intihapla) seçilmişti. Bu tarihten sonra, 2006 yılında ikinci kez, bir dört yıllık dönem için CAS Hakemliği yenilenen Erkiner, 2010 yılı sonunda CAS hakem değerlendirme ve yenileme seçimlerinde, üçüncü kez, 2014 yılına kadar görev yapmak üzere yeniden seçildi. Fotoğraflar için tıklayın...

Devamını oku...
 
Enstitü Yönetim Kurulu 5 Ocak'ta 2011 Yılının İlk Toplantısını Yaparak, Yeni Yıldaki Faaliyet ve Etkinliklerinin Planlamasını Görüştü. PDF Yazdır e-Posta

Görüşmeleri sırasında, üyelerinin çoğunluğuna en uygun günü saptayarak, bundan böyle yönetim kurulu'nun her ayın ilk çarşambası saat 17.30'da olağan olarak toplanmasını kararlastırdı.

 
Enstitü Yönetiminden Türkiye Barolar Birliği Başkanına Ziyaret PDF Yazdır e-Posta

Spor Hukuku Enstitüsü  Derneği Başkanı Av. Kısmet ERKİNER, Genel Sekreter Av. Emin ÖZKURT ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Alpay KÖSE  Türkiye Barolar Birliği’ni ziyaret ederek Başkan Av. V. Ahsen Coşar ile Spor
Hukuku’nun geliştirilmesi için daha fazla neler yapılabileceğini görüştüler.

Devamını oku...
 
Enstitü’müzden bir heyet 24 Aralık 2010 günü TBMM Spor Araştırma Komisyonu’na brifing verdi. Bu konu ile ilgili TBMM Basın açıklaması şu şekilde: PDF Yazdır e-Posta

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN AÇIKLAMALARI

Spor Kulüplerinin Sorunlarıyla, Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Nazım Ekren başkanlığında 24. Aralık 2010 Cuma günü saat 10.30 toplandı. Bu oturumda Spor Hukuku Entitüsü Derneği Başkanı Av. Kısmet Erkiner, Eş Başkan Prof. Dr. Selçuk Öztek (Eski Adalet Bakanı), Genel Sekreter Av. Emin Özkurt, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Alpay Köse’eden oluşan Heyet dinlendi:

Devamını oku...
 


Sayfa 5 / 6

Sitemize Hoşgeldiniz...

GENEL DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Dernek üye defterinde kayıtlı email adreslerinin güncellenmesi amacı ile, genelsekreter@sporhukuku.org adresine kullanmakta olduğunuz email adresi ile başvuru yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,
SHED Genek Sekreterlik

ÖNEMLE DUYURULUR

"SİTEMİZDE YAZARININ ADI BELİRTİLMEK SURETİYLE YAYINLANAN TÜM MAKALELER, SADECE ADI GEÇEN YAZARIN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAKTA OLUP MAKALENİN YAYINLANMASI ENSTİTÜMÜZÜN YAZAR İLE AYNI GÖRÜŞTE OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ."

Mevzuat