Spor Hukuku Enstitüsü

İstanbul Barosu'nun "Spor Kulüplerinin Yeniden Yapılandırılması Konferansı" konulu internet sitesi haberi PDF Yazdır e-Posta

İstanbul Barosu ve Spor Hukuku Enstitüsünce düzenlenen “Spor Kulüplerinin Yeniden Yapılandırılması” konulu Konferans, 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 9.30–19.30 arasında İstanbul Barosu Kültür Merkezinde yapıldı.

Sunumunu Spor Hukuku Enstitüsü Genel Sekreteri Av. Emin Özkurt’un yaptığı Konferansın açılışında konuşan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Kısmet Erkiner, seçim arifesindeki üç büyük siyasal partinin seçim beyannamelerinde yapıtlıkları incelemede bu üç partinin de, spor kulüplerinin, Dernekler Yasası dışında bir kanunla yönetilmesini istediklerini bildirdi.

Fotoğraflar için tıklayın...


Spor kulüplerinin yeniden yapılandırılması konusunda Spor Şurası kararları, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporları, TBMM Spor Araştırma Komisyonu Raporu, İçişleri Bakanlığının raporlarının bulunduğunu hatırlatan Erkiner, spor kulüplerinin yeniden yapılandırılması için elde yeterli doküman bulunduğunu, ancak neden gerçekleştirilemediğini anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

 

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, siyasal iktidarın ‘Sporda Reform’ sözünü ürkütücü bulduğunu, nerede reform yaptılarsa orada deform olduğunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanununda yapılan reform(!)ları henüz hukuk devletinin hazmedemediğini, kanunlarda değişiklik üstüne değişiklik yapıldığını söyledi.

Siyasilerin spora destek olması, ancak yönetiminden elini çekmesi gerektiğini belirten Kocasakal, “Ben bir ara Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna seçilmiştim. Dört yıllık görev süreniz içersinde resmen hâkimlik görevi yapıyorsunuz. Hâkim güvenceniz var. Ama siyasetçi sizin dört yıllık hâkimlik güvencenizi bir kanun çıkararak iki yılla bitirebiliyor. Hâkimlik güvencesi böylece siyasete kurban edildi” dedi. 

Yerel yönetimlerin de spor kulübü yönetmekten uzak durmaları gerektiğini belirten Kocasakal, eğer sporla ilgilenmek, spora destek olmak istiyorlarsa onlara kaynak ayırarak bunu yapmalarının daha doğru olduğunu bildirdi.

Spor Hukuku Enstitüsü Eş Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek’in yönettiği ilk oturumda “Spor Kulüplerinin Mevcut Hukuki ve Mali Yapıları” ele alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Danışmanı Av. Levent Polat, spor kulüplerinin hukuki statüleri hakkında bilgi verdi. Polat, kulüplerin belli bir standardın üstünde olması için kulüp lisans sisteminin getirildiğini, bu lisansın UEFA ölçütlerine göre verildiğini bildirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Mali Koordinatörü Abdülkadir Kuşin, dernek olarak yapılanan spor kulüplerinin pek çok üst kurumun denetimine tabi olduğunu, özellikle Avrupa’da spor kulüplerinin özerk federasyonlar biçiminde örgütlendiklerinin görüldüğünü söyledi.

UEFA ölçütlerinde yer alan mali ölçütler hakkında bilgi veren Kuşin, bu çerçevede spor kulüplerinin yıllık mali tablolar, gelir tabloları, nakit akış tabloları, Yönetim Kurulu mali raporları, UEFA tarafından tanınan bağımsız denetçi raporu, ara dönem mali tabloları, öteki kulüplere olan borçlar, vergi dairesi ve öteki sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlar, gelecek bütçesi gibi tabloları hazırlamaları gerektiğini bildirdi.

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri ve BJK Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Akpınar da amatör spor kulüplerinin sorunlarını anlattı. Akpınar, federasyona bağlı 727 amatör spor kulübünün bulunduğunu, hazineye ait spor yapılabilir alanların amatör sporculara tahsis edilmesi gerektiğini, sponsor bulamayan, gelirleri olmayan ve sağlık hizmetlerinden ve olanaklarından yararlanamayan amatör sporculara destek olmak gerektiğini söyledi.

Amatör spor kulüplerinin dernek statüsüne kavuşturulmasını ve okullarda spor kulüpleri kurulmasını isteyen Akpınar, amatör sporcular açısından yeni spor kanunu tasarısında pek çok eksiğin bulunduğunu kaydetti.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi Hayrettin Kozak da, spor kulüplerinin üye/hissedar-taraftar/tüketici ikilemleri üzerine ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük kitlelere hitabeden tek spor dalının futbol olduğ4unun altını çizen Kozak, kulüplerin yeniden yapılandırılması için yapılacak yasal düzenlemede başvurulacak tek kaynağın 4 büyük futbol kulübü olduğunu söyledi.

Sunumunda taraftar-üye, dernek-şirket karşılaştırması yapan, spor kulüplerinin gelir kaynakları hakkında bilgi veren Kozak, önerilerini şöyle sıraladı: “A) Taraftarlar mutlaka sahiplenilmeli ve onore edilmelidir. B) Kulüp üyeleri katılıma davet edilmelidir. C) Kulüpler Birliği Vakfı aktif hale getirilmelidir”.

Oturum Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek birinci oturum sonunda bir değerlendirme yaptı. Öztek, spor kulüplerinin dernek olarak kurulduğunu ve Federasyonca tescil edildiğini, kulübün Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasasında yer alan şirketleşme önerisi çerçevesinde bir dalını profesyonel şirkete devredebileceğini bildirdi.

Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Kısmet Erkiner’in yönettiği oturumda “Spor Kulüplerinin Gelecekte Yapılandırılması” ve “Spor Kulüplerine Yeni Yasa Düzenlemesi” konuları ele alındı.

Galatasaray Spor Kulübü Eski Genel Sekreteri Sinan Kalpakçıoğlu, UEFA ölçütleri çerçevesinde spor kulüplerinin sahip olmaları gereken mali yapı hakkında bir sunum yaptı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1. Baş Hukuk Müşaviri Av. Zübeyt Aydın, Türkiye’de futbolun 1903 yılında başladığını, sporun 1923 yılında bir mevzuata bağlandığını, 2004 yılında 59 federasyona özerklik verildiğini, sporda şiddet yasasının çıkarıldığını ve son anayasa değişikliklerine spor konusunun da girdiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı Taslağının da hazırlandığını belirten Aydın, 12 Haziran seçimlerinden sonra Parlamento çalışmaya başladığında yasanın TBMM’ye sevk edilmesinin beklendiğini söyledi.

TBMM Spor Araştırma Komisyonu Başkan Vekili ve Antalya Milletvekili Dr. Abdurrahman Arıcı da Türk sporunun resmini ortaya koymak üzere kurulan Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapor için 34 oturum yapıldığını ve konuyla ilgisi görülen 54 kişinin dinlendiğini, komisyonun ayrıca yurt dışında da incelemeler yaptığını söyledi.

Spor kulüplerinin ve federasyonunun sorunlarına değinen Arıcı, Spor Toto, İddia ve Spor Loto gibi şans oyunlarından elde edilen gelirlerin ancak %7’sinin spora ayrıldığını, geri kalanının başka amaçlar için kullanıldığını bildirdi. 

Habertürk Gazetesi Spor Yazarı Serdar Ali Çelikel ise spor kulüplerinin devlet eliyle yaratılmış ve ondan kurtulamayan bir burjuvaziye dönüştüğünü söyledi. Spor kulüplerine devletin daha fazla destek vermesi ve daha az müdahale etmesi gerektiğini belirten Çelikel, spor kulüplerini BBDK ve EPDK gibi Başbakanlığa bağlı Futbol düzenleme ve Denetleme Kurulu bünyesine alınmasını önerdi. 

Konferansın sona ermesi üzerine Spor Hukuku Enstitüsü Genel Sekreteri Av. Emin Özkurt, konferansın genel değerlendirmesini yaptı ve sonuç bildirgesini sundu.

Konferansın oturum aralarında konuşmacılara birer plaket sunuldu.

Fotoğraflar için tıklayın...

 

Sitemize Hoşgeldiniz...

GENEL DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Dernek üye defterinde kayıtlı email adreslerinin güncellenmesi amacı ile, genelsekreter@sporhukuku.org adresine kullanmakta olduğunuz email adresi ile başvuru yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,
SHED Genek Sekreterlik

ÖNEMLE DUYURULUR

"SİTEMİZDE YAZARININ ADI BELİRTİLMEK SURETİYLE YAYINLANAN TÜM MAKALELER, SADECE ADI GEÇEN YAZARIN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAKTA OLUP MAKALENİN YAYINLANMASI ENSTİTÜMÜZÜN YAZAR İLE AYNI GÖRÜŞTE OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ."

Mevzuat