Spor Hukuku Enstitüsü

Makaleler
Sporda Irkçılık ve Şiddet Kapsamında Ayrımcılık Yasağı PDF Yazdır e-Posta

SPORDA IRKÇILIK VE ŞİDDET KAPSAMINDA AYRIMCILIK YASAĞI

Av. Laden ASİLZADE
“K.K.T.C."

1.    GİRİŞ

Spor, geçmişten günümüze kadar birçok ülkenin tarihçesinde farklı yerlerde konumlanmıştır. Gerek savaşa hazırlık sürecinde bedensel olarak güçlenmek için, gerekse barış sembolü olarak tarihsel olaylara aracılık etmiştir. Örneğin, Gladyatör dövüşleri sportif faaliyet olarak sayılarak bedensel gücü geliştirmek için kullanılmıştır. Diğer yandan, 1870-1871 Almanya-Fransa savaşından yenik ayrılan Fransa, savaşı kaybetme nedenini fiziksel güç eksikliğine bağlamış ve bunun sporla aşılabileceğine inanarak sportif faaliyetlere yönelmiştir. Sporun barışa katkısı ise, 1967 yılında Nijerya’nın başkenti Lagos’ta iç savaşın sürdüğü esnada, gösteri maçı için 48 saatliğine iç savaşın durdurulması olarak gösterilebilir.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın...

 
Sporcu ve Teknik Adam Sözleşmelerinde Rekabet Etmeme Borcu, Rekabet Yasağı Sözleşmeleri ve Centilmenlik Anlaşmaları PDF Yazdır e-Posta

Ümit ORHAN
Marmara Ünv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Arş. Gör.
Spor Hukuku Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı
Hukukçu

GİRİŞ
Rekabet, tanımlanması son derece zor ve hukuki olmaktan çok iktisadi bir kavramdır(2). Rekabet, günlük hayatta oldukça sık kullanılan bu kelimenin anlamı için Türk Dil Kurumu Sözlüğü “aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış” şeklinde bir açıklama yapmaktadır. Yasak kelimesi ise aynı sözlükte “bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet” şeklinde karşılık bulmaktadır.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın...

 
Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı Taslağı Hakkındaki Düşüncelerim PDF Yazdır e-Posta

Av. Şekip MOSTUROĞLU
Spor Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı
TMOK Spor Hukuku Komisyonu Üyesi

“Hakkında düşüncelerimi belirttiğim Kanun Tasarısı Taslağı’nın metni ve gerekçesi bu makalemin sonuna eklenmiştir”

Yasa Tasarısı Taslağının “genel gerekçesinde”

(2.nci paragraf) spor alanında faaliyet gösteren kişilerin ve taraftarların haklarının korunması ve ortaya çıkan şiddet olaylarının önlenmesi; şeklinde bir amacın bu yasa tasarısı taslağında gözetileceği ifade edilmiştir.

Makalenin tamamını okumak için tıklayın...

 

 
Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Görüşlerimiz PDF Yazdır e-Posta

Av. Kısmet Erkiner
SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
ULUSLARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) ÜYESİ
İstanbul, 10 Mayıs 2010

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, gençlik ve spor kulüpleri tüzel kişilikleri için özel bir Kanun ile düzenleme yapılması girişimini, prensip olarak faydalı ve gerekli bulmaktayız. Zira, bu güne kadar  Gençlik ve Spor Kulüplerini de düzenleyen Dernekler Kanunu, bu konuda bazı özel hükümler içeriyor olsa da, uygulamada, özellikle spor kulüplerinin ulaşmış olduğu gelişime her zaman cevap verebilecek kapsam ve nitelikte değildir.

Devamını oku...
 
Özerk Spor Federasyonlarina Yeni Düzen PDF Yazdır e-Posta

Anayasa Mahkemesinin “Çerçeve Statü yapılmasını” ve “Tahkim Kurulu kararlarının kesinliğini” iptali ile ortaya çıkan durum hakkında görüşlerimiz

Av. Kısmet Erkiner
SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
ULUSLARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) ÜYESİ
İstanbul, 10 Mayıs 2010

I.    ANAYASASA MAHKEMESİ KARARININ İRDELENMESİ
5105 sayılı Kanun ile 3289 sayılı Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek 9. maddenin 1.,5.,6.,7., ve 8. fıkralarının Anayasanın 7.,9.,36.,123.,125. ve 155. maddelerine aykırılığı savı ile iptali istenmiştir.

Devamını oku...
 
Bir Doping Olayinda Ayni Sonuç – Üç Ayri Gerekçe PDF Yazdır e-Posta

Av. Kısmet Erkiner
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı
CAS Hakemi

Basketbol sporcusu ,  bir müsabaka bitiminde, takımının kura ile tesbit edilen iki oyuncundan biri olup, alınan idrar numunesinin A ve B örneklerinin analizinde WADA Yasaklı madddeler listesinde bulunan “Cathine” tespit edilmiştir.

Bu Doping olayı üç ayrı Spor Yargı organında karara bağlanmıştır. Bunlardan ikisi Birinci Derece disiplin yargılaması olup, biri Temyiz kararıdır.

Devamını oku...
 
Dopingle Mücadelede Türkiye’nin Pozisyonu PDF Yazdır e-Posta

Av. Kısmet ERKİNER
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Üyesi
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi

Genel Bilgiler - TARİHİ GELİŞİM :

Dünyada doping hakkında araştırılma yapılması önerisi ilk kez, 1960 Roma Olimpiyatları sırasında cereyan eden Psiko-Ergo-Farmakoloji Uluslararası Kongresinde ortaya atılmış, ve 1962’de organize edilen iki yuvarlak masa toplantısı sonrasında, 26-27 Ocak 1963’de Fransa’da toplanan bir bilimsel Kongrede Doping’in ilk tanımının yapılmasına çalışılmıştır.

Devamını oku...
 
Sporda Doping Gerçeği PDF Yazdır e-Posta

SPORDA DOPİNG GERÇEĞİ

Av. KISMET ERKİNER
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Üyesi

İnsanoğlu hiçbir zaman fiziki ve akıl sınırlarını kabullenmemiştir; yeryüzünde var olmaya başladığı tarih öncesi çağlardan günümüze, hep bedensel ve ruhsal sınırlarını aşmaya çalışmış, yetenek ve becerilerini geliştirmeye uğraşmış ve bunu gerçekleştirmeye çabalarken hep birtakım tahrik ve takviye edici maddeler içmiş, yemiş, kullanmıştır: Avrupa’da kahve, Amerika’da koka, Afrika’da kola, Asya’da ginseng... Haşhaş neolitik çağdan beri yetiştirilirdi; esrar, Çinlilerce milattan 3000 yıl önce de kullanılıyordu;Antik Olimpiyatlar çağında M.Ö. VI. Yüzyılda sporcular bedensel güçlerini artırmak için aşırı et yemekteydiler. Bunu yaparken de, örneğin atlama sporcuları keçi etini, atıcılar sığır etini tercih ederlerdi.

Devamını oku...
 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Ve Spor Hukuku PDF Yazdır e-Posta

Av. Kısmet ERKİNER
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Üyesi

Giriş :
A:  IOC’nin yapmak istedikleri - yapabildikleri
1. Spor yapmak bir insan hakkı mıdır ?
2. IOC’nin misyonunda önemli olan “Olimpik ateşkes” geçekleştirilebiliyor mu ?
3. Olimpik oyunlar siyasetten arındırılmış mıdır, arındırılabilir mi ?
4. Olimpiyatlardaki yarışmaların niteliği nedir ?
5. Amatörlük, olimpizmin prensiplerinden midir ?
6. Olimpiyatlara katılmak mı, finale kalmak mı, madalya almak mı  önemlidir?

Devamını oku...
 
Bir Hukuk Disiplini Olarak “Spor Hukuku” Kavramları Ve Özellikleri PDF Yazdır e-Posta

Av. Kısmet ERKİNER
Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Üyesi

“Spor Hukuku” olarak adlandırılmış olan hukuk disiplini hem özel hem da kamu hukuku ögeleri taşımaktadır; bu hali ile de hukukun çoğulluğuna örnek oluşturmaktadır. Bu çoğulluk sadece özel hukuk – kamu hukuku olarak gözükmemekte, aynı zamanda ulusal ve uluslararası hukuku da bünyesinde, bir nevi sınırlar ötesi hukuk oluşturarak bir arada tutmaktadır.

Devamını oku...
 


Sayfa 3 / 4

Sitemize Hoşgeldiniz...

GENEL DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

Dernek üye defterinde kayıtlı email adreslerinin güncellenmesi amacı ile, genelsekreter@sporhukuku.org adresine kullanmakta olduğunuz email adresi ile başvuru yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,
SHED Genek Sekreterlik

ÖNEMLE DUYURULUR

"SİTEMİZDE YAZARININ ADI BELİRTİLMEK SURETİYLE YAYINLANAN TÜM MAKALELER, SADECE ADI GEÇEN YAZARIN GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAKTA OLUP MAKALENİN YAYINLANMASI ENSTİTÜMÜZÜN YAZAR İLE AYNI GÖRÜŞTE OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ."

Mevzuat